Poznáme vaše remeslo.

Vieme, že pre rôzne projekty sú potrebné rôzne podklady. Preto vám dodáme zameranie skutkového stavu vo forme podľa vašich požiadaviek.

Váš čas je to najcennejšie, čo máte.

Preto okrem kvality dbáme aj na rýchlosť našej práce a čo najkratšiu dobu spracovania nameraných údajov.

Potrebujete zdokumentovať nedostupný alebo členitý objekt?

Vďaka prepojeniu bezkontaktného laserového skenovania, fotogrametrie a znalostí klasickej geodézie zdokumentujeme aj objekty, s ktorými si tradičné metódy neporadia.

Spájame moderné technológie, remeselnú zručnosť a poznatky
vlastného dlhoročného výskumu
. Vďaka tomu pracujete
presnými a kvalitnými dátami.

Vyberte si z našich služieb